กปภ.สาขาปักธงชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดและควบคุมน้ำสูญเสียในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปักธงชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดและควบคุมน้ำสูญเสียในพื้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขาปักธงชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดและควบคุมน้ำสูญเสียในพื้นที่

    เมื่อวันพุธที่10 กุมภาพันธ์ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดย นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมควบคุมน้ำสูญเสีย  โดยลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อน และน้ำไม่ไหล และลดปริมาณน้ำสูญเสียในบริเวณพื้นที่ ต.เมืองปัก ต.ธงชัยเหนือ  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตามแผนปฏิบัติการลดและควบคุมน้ำสูญเสีย ของ กปภ.สาขาปักธงชัย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน