กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง สนับสนุนนำ้ดื่ม กปภ.ให้หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่งและป้องกันไฟป่าพื้นที่ป่าบ้านโฮ่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง สนับสนุนนำ้ดื่ม กปภ.ให้หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่งและป้องกันไฟป่าพื้นที่ป่าบ้านโฮ่ง

16 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง สนับสนุนนำ้ดื่ม กปภ.ให้หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่งและป้องกันไฟป่าพื้นที่ป่าบ้านโฮ่ง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายคมสัน สัมมา ผู้จัดการฯ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้นายอดุลย์ สมอุทัย หัวหน้างานอำนวยการ และว่าที่ร้อยตรีชโลทร ชมภูพงษ์ หัวหน้างานผลิต มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด เพื่อสนับสนุนหน่วยงานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ,สถานีควบคุมไฟป่า,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ชุมชน 5 หมู่บ้าน
โดยมีท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุมและร่วมให้กำลังใจ มอบสิ่งของสาธารณูปโภค ให้ชุดปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน