กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม

23 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  

ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม

โดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม ได้นำนโยบายของผู้บริหารจากการประชุมมาถ่ายทอดให้แก่ที่ประชุมทราบ ได้แก่ การลดน้ำสูญเสีย, การติดตามมาตรวัดน้ำ 0 คิว, ปริมาณน้ำจำหน่าย/น้ำผลิตจ่าย, การเตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้ง, แผนการล้างถังน้ำใสและถังสูง, การป้องกันCovid-19, การทำงานเชิงรุก และการตลาด

พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2564 โดยเน้นย้ำในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย การลดอัตราน้ำสูญเสีย และการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำจากการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ในส่วนของหัวหน้างานผลิตได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงานผลิต อีกทั้ง ได้วางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน รวมไปถึงด้านการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาสุภาพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ คือ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

ทั้งนี้ ท่านผู้จัดการ ได้เน้นย้ำเรื่องความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานของพนักงาน

 

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

เลื่อนขึ้นข้างบน