กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564 

                  ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์  2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง โดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผจก.กปภ.สาขาปากพนัง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  โดยในครั้งนี้ นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ได้มีการพูดคุยเรื่องผลการดำเนินงาน จัดทำแผนหาน้ำสูญเสีย การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง การจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี  ของ กปภ.  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน