การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2564

            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายศิริทัย  สวัสดิ์อารี  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  มอบหมายให้ นายทิวา  พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน

เลื่อนขึ้นข้างบน