การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2564 ลงพื้นที่เพื่อพบปะ และออกเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่สามแยกบางสะพานน้อย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2564 ลงพื้นที่เพื่อพบปะ และออกเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่สามแยกบางสะพานน้อย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

23 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)  ครั้งที่  1/2564  ลงพื้นที่เพื่อพบปะ และออกเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่สามแยกบางสะพานน้อย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

       วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดย นายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผจก.กปภ. สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)  ครั้งที่  1/2564  ลงพื้นที่เพื่อพบปะ และออกเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่สามแยกบางสะพานน้อย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข ,ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในให้ผู้ใช้น้ำ ,รณรงค์การประหยัดน้ำในช่วงภัยแล้ง อีกทั้ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มอบสมุดฉีกและแผ่นพับคู่มือการใช้น้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน