วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ภายใต้การบริหารงานโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้นายนายอนุรักษ์ สิริบรรสพ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ภายใต้การบริหารงานโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้นายนายอนุรักษ์ สิริบรรสพ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน

02 มีนาคม 2564


วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ภายใต้การบริหารงานโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน  มอบหมายให้นายนายอนุรักษ์ สิริบรรสพ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ภายใต้การบริหารงานโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน  มอบหมายให้นายนายอนุรักษ์ สิริบรรสพ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน