กปภ.ข.๑ ร่วมประชุม ครส. ผ่าน VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๑ ร่วมประชุม ครส. ผ่าน VDO Conference

15 มีนาคม 2564


กปภ.ข.๑ ร่วมประชุม ครส. ผ่าน VDO Conference

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดย นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกับ กปภ.ข.๑ - ๑๐ และคณะผู้บริหารจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ กปภ. และเน้นย้ำการลดอัตราน้ำสูญเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายของ กปภ. นอกจากนี้ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๖๔ เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหม่ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน