กปภ.เขต ๑ และ สทนช. ร่วมประชุมให้ความรู้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ และ สทนช. ร่วมประชุมให้ความรู้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

19 มีนาคม 2564


กปภ.เขต ๑ และ สทนช. ร่วมประชุมให้ความรู้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ โดยมีนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปภ.เขต ๑ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำให้กับเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๒ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ ทั้งนี้ องค์กรผู้ใช้น้ำจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสะท้อนในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระดับพื้นที่ ช่วยให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน