กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดพิธีแสดงเจตจำนงร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดพิธีแสดงเจตจำนงร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ.

22 มีนาคม 2564


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดพิธีแสดงเจตจำนงร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ.

วันที่ 22 มีนาคม 2564  กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้แก่ งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดพิธีแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ. ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

ผอ.กรจ.กปภ.ข.10 นายสุธี มาลีศรี เป็นประธานในพิธีแสดงเจตจำนงนำหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่าย ร่วมลงนามในพันธสัญญาและประกาศเจตจำนงขับเคลื่อน กปภ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"      

 
เลื่อนขึ้นข้างบน