กปภ.สาขาตราดดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำเขาสมิง และสถานีผลิตน้ำบ่อไร่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตราดดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำเขาสมิง และสถานีผลิตน้ำบ่อไร่

07 เมษายน 2564


กปภ.สาขาตราดดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำเขาสมิง และสถานีผลิตน้ำบ่อไร่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พนักงานสังกัดงานผลิต พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ออกเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าแมงกะนีส และเหล็ก สร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำตามแผนดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน