กปภ.ชม.(พ) ลงพื้นที่บ้านหัวเลา ดำเนินกิจกรรมตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ชม.(พ) ลงพื้นที่บ้านหัวเลา ดำเนินกิจกรรมตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES

08 เมษายน 2564


กปภ.ชม.(พ) ลงพื้นที่บ้านหัวเลา ดำเนินกิจกรรมตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สิงห์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ณ พื้นที่บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

โดยในครั้งนี้ ได้มีพูดคุยและแลกเปลี่ยน สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานตามหลักการ PES พื้นที่บ้านหัวเลา ระหว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่, ผู้นำชุมชนบ้านหัวเลา, ผู้แทนหน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งจ๊อ/สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖, ผู้แทนจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) และผู้แทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมทั้งได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน