กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Mornning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Mornning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Mornning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2564 ติดตามผลการดำเนินงาน และกิจกรรมของโครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในหน่วยงาน เพื่อเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กรให้มั่งคง และเน้นย้ำถึงการให้บริการผู้ใช้น้ำในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ บริหารจัดการน้ำดิบเพื่อให้มีปริมาณน้ำในการผลิตจ่ายในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน