กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

20 เมษายน 2564


กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

        กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
****************************************************** 
        วันที่ 20 เมษายน 2564.  กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)  โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบหมายพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การรักษาผู้ป่วย ทั้งจังหวัดขอนแก่น อายุ 18-60 ปี ที่ป่วยเป็นโควิด 19 
        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาค และสนับสนุน เครื่องอำนวยความสะดวก ต่างๆ เช่น พัดลม ,น้ำดื่ม , สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โทร 081 050 4626  ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน.   
 
นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบหมายให้พนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ในครั้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน