กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2564 วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2564 วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564

20 เมษายน 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2564 วันอังคาร ที่  20 เมษายน 2564

วันอังคาร ที่  20 เมษายน 2564  นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา ได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ "มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ." พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน อาทิเช่น 
1. Work From Home
2. การฉีดพ่น ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  พื้นที่ให้บริการลูกค้า ตามมาตรการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19
3. การเตรียมความพร้อมการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และแบบคำขอการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
4. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนที่ 15 เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมชูนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา
อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน