กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 7/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 7/2564

22 เมษายน 2564


กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 7/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร นำโดยนายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning Talk" ครั้งที่ 7/2564 โดย ผจก.ได้ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/การบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำประปา การบริหารการแก้ไขปัญหาเร่งซ่อมท่อแตก-ท่อรั่ว ในการลดน้ำสูญเสีย  / การสุ่มการอ่านมาตร 0 คิวประจำเดือนและการอ่านมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ โดยทำการอ่านมาตรทุกสัปดาห์ ให้สภาพมาตรพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับรายได้จากการจำหน่ายน้ำ / การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ให้บรรลุตามเป้าหมาย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน