กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

22 เมษายน 2564


กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔

กปภ.สาขาเพชรบุรี นำโดย นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายรัตนิกร หน่อแก้ว  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา บริเวณ อาคารอเนกประสงค์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  โดยท่านผู้จัดการฯ  กำชับการให้บริการผู้ใช้น้ำและพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการในการระมัดระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโนนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙)  เน้นการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่า กปภ. ในเรื่องการลดน้ำสูญเสีย การเพิ่มน้ำจำหน่าย และการใช้โปรแกรมติดตามมาตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคของแต่ละงาน และด้านชีวอนามัย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน