กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564

30 เมษายน 2564


กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564 และกิจกรรม 5 . ด้วยการทำความสะอาดในห้องคลังพัสดุ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินตามหลักการ "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" เพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดให้ระหว่างพนักงานอีกด้วย ณ สำนักงาน กปภ. สาขาตราด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน