กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.

30 เมษายน 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.

ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา  พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์  โดยมีนายมนัส  รัตนโชคธรณี  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบัน มีแนวโน้มของผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนความพร้อมของการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามโครงการ CSR ครั้งที่ 6/2564 ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน