กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่น เรื่อง ลดค่าน้ำประปา ๑๐% (มิ.ย.-ก.ค. ๖๔) เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ Covid-๑๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่น เรื่อง ลดค่าน้ำประปา ๑๐% (มิ.ย.-ก.ค. ๖๔) เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ Covid-๑๙

11 พฤษภาคม 2564


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่น เรื่อง ลดค่าน้ำประปา ๑๐% (มิ.ย.-ก.ค. ๖๔) เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ Covid-๑๙

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่น เรื่อง ลดค่าน้ำประปา ๑๐% (มิ.ย.-ก.ค. ๖๔) เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ Covid-๑๙

 

          วันนี้ (๑๑ พ.ค. ๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้ นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๓ ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง ช่วยเหลือประชาชน ลดค่าน้ำประปา ๑๐% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ โดยมาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยระบบจะลดค่าน้ำให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือเดินทางมาขอรับสิทธิแต่อย่างใด นอกจากนี้ กปภ.ได้ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปา จากเดิม ๑๐ วัน ขยายเป็น ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งค่าน้ำประปา ต่อไปอีก ๓ เดือน รอบการอ่านมาตรประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือและลดผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙

 
เลื่อนขึ้นข้างบน