กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/64 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/64 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

10 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/64  ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง นำโดยนายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง หนง.ทุกสาย จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/64 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (การประชุมหัวหน้างาน) โดย ผจก.กปภ.สาขาตรัง 1.การประชุมวาระหัวหน้าส่วนจังหวัดตรัง 2.ผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 5.เรื่องการนำเสนอแผนงานฯและติดตามแผนงานที่ได้สั่งการ 5.ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ จากเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน