กปภ.สาขาไชยาสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 700 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาไชยาสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 700 ขวด

08 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาไชยาสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 700 ขวด

กปภ.สาขาไชยาสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 700 ขวด ณ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ต.เขาถ่าน อ.ทาฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน