การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน

10 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ  มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน เพื่อ"โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน