การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับบ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับบ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

09 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับบ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ  มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวดให้กับบ้านสมประสงค์ เพื่อ"ร่วมกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ.วัดสมประสงค์ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จะ.สระแก้ว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน