กปภ.ข.๓ จัดประชุมการวางแผนงานโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ จัดประชุมการวางแผนงานโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ

10 มิถุนายน 2564


กปภ.ข.๓ จัดประชุมการวางแผนงานโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ

       วันนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน 2564) นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผอ.กปภ.ข.3 มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ภูภาณุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.3 แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้ควบคุมงานสังกัดกองระบบจำหน่าย โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ เร่งรัดการวางแผนงานและประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานได้เรียบร้อยตามแบบแผนที่กำหนดไว้ รวมไปถึงเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน