กปภ.ข.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจ่ายน้ำ เขตพื้นที่บ้านโป่งและนครปฐม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจ่ายน้ำ เขตพื้นที่บ้านโป่งและนครปฐม

18 มิถุนายน 2564


กปภ.ข.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจ่ายน้ำ เขตพื้นที่บ้านโป่งและนครปฐม

     วันนี้ (18 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น นายสมศักดิ์วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มอบหมายให้นายไพโรจน์ ภูภาณุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ตรวจสอบสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา แรงดันน้ำไม่เพียงพอ กับความต้องการของประชาชนพร้อมเร่งรัดการซ่อมท่อให้แล้วเสร็จ โดยเร็วเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน และลดน้ำสูญเสีย และวางแผน การจ่ายน้ำร่วมกับผู้จัดการและพนักงาน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการประชาชน ณ กปภ.สาขาบ้านโป่ง และ สถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน