กปภ.ข.9 บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางช่อง NBT (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางช่อง NBT

19 กรกฎาคม 2564


กปภ.ข.9 บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางช่อง NBT

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  นำคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ภายหลังการบันทึกเทป คณะผู้บริหารได้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องสตูดิโอ อาคารประกาศก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน