การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

21 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่  ณ  เทศบาลตำบลร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

      วันพุธที่  21 กรกฎาคม  2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี  ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่  ณ  เทศบาลตำบลร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งได้ประสานกับทางเทศบาลตำบลร่อนทอง มีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนขาดแคลนน้ำประปาใช้ในการอุปโภค  สาเหตุเนื่องจากระบบน้ำประปาของหมู่บ้านชำรุดและหยุดการจ่ายน้ำให้ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า พร้อมให้คำแนะและประชาสัมพันธ์การขอติดตั้งประปาใหม่ ตลอดการให้บริการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันCOVID-19อย่างเคร่งครัด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน