การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน กับเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน กับเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

21 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  เข้าพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน กับเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

     วันพุธที่  21 กรกฎาคม  2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี  ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน  พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าพบเทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ ประเภท 2 หน่วยงานราชการ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตำบลร่อนทองที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา  ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  เพื่อให้การประสานงานดำเนินภารกิจต่างๆ ร่วมกันลุล่วงไปได้ด้วยดี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน