กปภ.สาขากาญจนบุรี สนับสนุนน้ำดื่มร่วมสร้างกำลังใจให้ไทยพ้นวิกฤติ COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ OTOP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี สนับสนุนน้ำดื่มร่วมสร้างกำลังใจให้ไทยพ้นวิกฤติ COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ OTOP

22 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขากาญจนบุรี สนับสนุนน้ำดื่มร่วมสร้างกำลังใจให้ไทยพ้นวิกฤติ COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ OTOP

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี โดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มร่วมสร้างกำลังใจให้ไทยพ้นวิกฤติ COVID-19 จำนวน 1,000 ขวด ไว้ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใช้ในโรงพยาบาลสนามศูนย์ OTOP ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน