กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดพ่น ทำความสะอาด ภายนอก และภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำเดือนสัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดพ่น ทำความสะอาด ภายนอก และภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำเดือนสัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564

22 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดพ่น ทำความสะอาด ภายนอก และภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำเดือนสัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดพ่น ทำความสะอาด ภายนอก และภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำเดือนสัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564

    เมื่อช่วงเย็นในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดย นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี  พร้อมด้วย นายยุทธนา ต๊ะปินตา

ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมมือ ทำความสะอาดพื้นที่ ป้องกัน ฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 บริเวณภายนอก และภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาปราณบุรี  ซึ่งได้นำเครื่องฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อ Covid-19  ตามถนนโดยรอบสำนักงาน บริเวณพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในสำนักงาน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย

ของเชื้อไวรัส COVID-19  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน