กปภ.เขต 4 มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในโครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต 4 มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในโครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ”

27 สิงหาคม 2564


กปภ.เขต 4 มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในโครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ”

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ดำเนินโครงการ "กปภ. ร่วมต่อลมหายใจ" มอบเงินสนับสนุนสำหรับจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 200,000 บาท  โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนัก รวมถึงคนไทยทั่วประเทศ ขอให้ปลอดภัย ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
 
 
 
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.เขต 4
นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
และพนักงาน กปภ.เขต 4

 
เลื่อนขึ้นข้างบน