กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเมืองพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเมืองพัทยา

14 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเมืองพัทยา

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเมืองพัทยา

 

          วันนี้ (๑๔ ต.ค. ๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเมืองพัทยา โดย กปภ.สาขาพัทยา (พ) มีการสูบผันน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเติมภายในอ่างเก็บน้ำมาบประชันประจวบกับในปีนี้มีปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก ๕ แห่งของเมืองพัทยา คือ อ่างเก็บน้ำมาบปะชัน, อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก, อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง, อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต มีปริมาณมากเกือบเต็มความจุของอ่าง ยกเว้นอ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก ที่มีปริมาณน้ำเพียง ๕๐% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ทั้งนี้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เปิดทำการสำนักงาน กปภ.สาขาโดยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้านเอกสารได้ อาทิ การเปลี่ยนชื่อ, การขอยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่, การฝากมาตรวัดน้ำ และการชำระค่าน้ำประปา ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำผ่านช่องทาง Drive Thru ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา หรือสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่าน PWA Always-on เพื่อประหยัดเวลาและค่าเดินทางไปสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ กปภ.เปิดตัวบริการใหม่ลงทะเบียนขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ "e-Tax Invoice & e-Receipt"ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียว รับข้อมูลทางอีเมลทุกเดือน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน