การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรมมสนทนายามเย็น(Evening Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรมมสนทนายามเย็น(Evening Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

14 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรมมสนทนายามเย็น(Evening Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเย็น(Evening Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผจก.มอบนโยบายในการทำงาน และร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน