กปภ.สาขารังสิต(พ)ประชุม จัดประชุมหารือแนวทางในการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต(พ)ประชุม จัดประชุมหารือแนวทางในการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ

14 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขารังสิต(พ)ประชุม จัดประชุมหารือแนวทางในการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต  นางปราณี ภาประเวช  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต  พร้อมหัวหน้างานบริการควบคุมน้ำสูญเสียและงานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมหารือแนวทางในการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำชำรุด มาตรไม่เดิน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน