กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี และหัวหน้างาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่างๆ พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา ติดตามข้อร้องเรียนในระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการและติดตามข้อร้องเรียน (Smart 1662) และเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

 
เลื่อนขึ้นข้างบน