กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม 2564

17 ธันวาคม 2564


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม   2564

        กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นำทีมพนักงานในสังกัดประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ(GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ(SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

       ทั้งนี้ นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงหลักคิดในการทำงาน เช่น ความเต็มใจให้บริการ การจัดรูปแบบความคิดและความรักในงาน นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ทีมพนักงานมาตรวัดน้ำร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เรื่อง การสอบเทียบถังตวงชนิดทำด้วยโลหะ,ความรู้เรื่องมาตรวัดน้ำ จากนั้นทุกคนรับชมวีดิทัศน์แอนิเมชั่นที่ให้ข้อคิดเรื่องความรู้และความคิด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ช่วงท้าย พนักงานในสังกัด กรจ.ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสโดยนายชนะ เปียมาลย์ วิศวกร 7 งานมาตรวัดน้ำ ได้รับผลคะแนนเป็นเอกฉันท์ให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสนี้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน