การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด ให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ประกันตน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด ให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ประกันตน

20 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด ให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายพรรษวัชร์ กิมานันโท  ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อใช้ในโครงการการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะจัดให้บริการฉีดวัคซีน ณ บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา บริเวณฮอลล์ชั้น 4 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 18 มี.ค. 2565 มีผู้ประกันตนเข้าร่วมขอรับบริการฉีดวัคซีนวันละ 1,500 ราย รวมทั้งสิ้น 63,000 ราย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน