การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) ให้การต้อนรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ในการหารือเเนวทางการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) ให้การต้อนรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ในการหารือเเนวทางการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้า

20 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) ให้การต้อนรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ในการหารือเเนวทางการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) ให้การต้อนรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ในการหารือเเนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บริการลูกค้า
………
(วันนี้) วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) นำโดยนายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ) เเละหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ
นายบุญชอบ สิทธิ รองผู้จัดการ(ด้านบริการลูกค้า)เเละนางเบญจวรรณ ทวีวงศ์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาดพร้อมพนักงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่พร้อมหารือเเนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการให้บริการลูกค้าด้านสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า  ซึ่งกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อลูกค้าได้รับความสะดวกในการรับบริการของทั้ง 2 หน่วยงาน พร้อมมอบของที่ระลึก กปภ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน