กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ลูกค้า ที่หน่วยบริการบ่อพลอย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ลูกค้า ที่หน่วยบริการบ่อพลอย

21 มกราคม 2565


กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ลูกค้า ที่หน่วยบริการบ่อพลอย

วันที่ 21 ม.ค.65 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญโดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญมอบหมายให้ นางสาว พิชญ์สินี ฤกษ์จริจุมพล หัวหน้างาน อำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าพบ หน่วยงานของรัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมทั้งลูกค้ารายใหญ่ เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2565 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน