กปภ.เขต ๑ ปฏิบัติการเชิงรุก ลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาขลุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ปฏิบัติการเชิงรุก ลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาขลุง

02 กุมภาพันธ์ 2565


กปภ.เขต ๑ ปฏิบัติการเชิงรุก ลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาขลุง

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาขลุง นำโดย นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาขลุง และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่รับผิดชอบ กปภ.สาขาขลุง ร่วมกับ นายคมสันต์ หูมแพง หัวหน้างานน้ำสูญเสีย นายชวภณ กมลสินมหัต หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ พร้อมทีมงานน้ำสูญเสีย กปภ.เขต ๑ เพื่อวางแผนลดน้ำสูญเสีย การบริหารระบบจ่ายน้ำ แรงดันน้ำ และลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก รวมถึงการซ่อมท่อแตกรั่ว โดยให้ส่งผลกระทบกับลูกค้า กปภ. น้อยที่สุด ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน