รปก.๓ พร้อมผู้บริหาร กปภ.เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับและการประชุมฯ "พล.อ.ประวิตร" ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รปก.๓ พร้อมผู้บริหาร กปภ.เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับและการประชุมฯ "พล.อ.ประวิตร" ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก

17 มีนาคม 2565


รปก.๓ พร้อมผู้บริหาร กปภ.เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับและการประชุมฯ "พล.อ.ประวิตร" ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามประเมินผลมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ คณะผู้บริหาร คณะผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุมพร้อมรับนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน