กปภ.เขต ๑ เปิดตัวโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ เปิดตัวโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

01 เมษายน 2565


กปภ.เขต ๑ เปิดตัวโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จัดพิธีเปิดตัว " โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน " นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีฯ พร้อมด้วยนายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ.ชลบุรี โดยมีนายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี
     ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว กปภ. จัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญพิเศษมอบให้กับประชาชน ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ ๒๓๔ สาขา ภายใต้แนวคิด " มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง " และจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีระบบประปาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ กปภ. ลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือน โดยไม่คิดค่าแรง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กปภ. ได้จัดพิธีเปิดตัวขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ทำการถ่ายทอดสดไปยังศูนย์กลางที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี
     นอกจากนี้ ในการดำเนินงานเปิดตัวโครงการได้เพิ่มกิจกรรมพิเศษ "เจอ จ่าย แจก" โดยจะมอบของที่ระลึกของ กปภ. ให้แก่ประชาชนที่ Add Line @pwathailand หรือดาวน์โหลด Mobile Application PWA 1662 อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน