กปภ.เขต ๑ มอบเกียรติบัตรและรางวัล นักบริการมือทองสมองเพชร ปี ๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ มอบเกียรติบัตรและรางวัล นักบริการมือทองสมองเพชร ปี ๖๔

01 เมษายน 2565


กปภ.เขต ๑ มอบเกียรติบัตรและรางวัล นักบริการมือทองสมองเพชร ปี ๖๔

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการ ๑ เขต ๑ นักบริการมือทองสมองเพชร ประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๖) แก่ นายสุกิจ ศรีเล็กยัง นายช่างโยธา ๖ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ)  ซึ่งได้รับรางวัลนักบริการมือทองสมองเพชรระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กปภ.เขต ๑ นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) นายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน