รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10

07 เมษายน 2565


รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10

          รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) นายชโยดม กาญจโนมัย เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 โดยมีนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10      ผู้อำนวยการกอง และมีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          ทั้งนี้ ในวาระแรกของการประชุม เป็นการบรรยายหัวข้อ "แผนยกระดับคะแนนประเมิน ITA ของ กปภ.ปี 2565 และประสบการณ์ในการดำเนินงาน GECC" โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)  นายปฏิญญา เพ็ชรมาก  จากนั้น ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ได้ติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ณ สิ้นประจำไตรมาส 2/2565, การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งเน้นย้ำแผนการดำเนินการจัดการน้ำสูญเสียและการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน GECC ของ กปภ.สาขาในสังกัดอีกด้วย 

          ช่วงท้ายของการประชุม รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) ได้มอบโล่เกียรติยศโครงการ ITA  ให้แก่ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมแสดงความยินดีกับ กปภ.เขต 10 ที่ดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสจนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการจากสำนักงาน ปปช.ได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน