กปภ.ข.10 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณี สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณี สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

18 เมษายน 2565


กปภ.ข.10 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณี สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพระแม่ธรณี เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ โถงกลางสำนักงาน กปภ.เขต 10  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยทุกคนร่วมใจกันแต่งกายในชุดผ้าไทย สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งเสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ก่อนที่ทุกคนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน