กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาชลบุรี(พ) จัดกิจกรรม กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาชลบุรี(พ) จัดกิจกรรม กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ

12 พฤษภาคม 2565


กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาชลบุรี(พ) จัดกิจกรรม กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ และ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) นายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี นางอุไรวรรณ ปุณยาเดช ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.เขต ๑ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป ณ สถานีจ่ายน้ำบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

#PWAปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน #กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน