กปภ.สาขาเขาชัยสน ร่วมกันจัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน โครงการ “PWA Always-on” และ จัดกิจกรรม “โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเขาชัยสน ร่วมกันจัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน โครงการ “PWA Always-on” และ จัดกิจกรรม “โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

12 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาเขาชัยสน ร่วมกันจัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  โครงการ “PWA Always-on”  และ  จัดกิจกรรม  “โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

                             เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (วันนี้) กปภ.สาขาสาขาเขาชัยสน นำโดย นายสมชาย บุญส่ง ผจก.กปภ.สาขาเขาชัยสน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  โครงการ "PWA Always-on " และ "โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"   เพื่อ ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง ในพื้นที่ บริเวณตลาดเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ทั้งนี้ กปภ.สาขาเขาชัยสน ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเจอ จ่าย แจก ชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำการบริการออนไลน์ของ กปภ. พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก กปภ. ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน