การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการ กปภ.สาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565 ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวนเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในสังกัด

 

#PWAปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน

 #กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน