กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ บจก.เอ-เวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมลงนาม MOU (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ บจก.เอ-เวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมลงนาม MOU

19 พฤษภาคม 2565


กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ บจก.เอ-เวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมลงนาม MOU

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ และ กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกับ บริษัท เอ-เวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และนายสุรศักดิ์ จันทร์ฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-เวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ปี ๒๕๖๕ ณ โครงการเดอะแกรนด์ พนัส จ.ชลบุรี โดยมีนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำในกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน